نیارزد..

جهان نیرزد به آن که پریشان کنی دلی را !!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
فاطمه سادات

همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم... چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه... استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان [گل]

فاطمه سادات

جریمه مشق امشب را اینطور بنویسیم: آقــــــــــــــــایی کـ ه ........ هیــــــچ بــ ه یادش نبودیم،در قنــــوت نمازش دعایــــمان می کند......!!/.[گل]