دلتنگ که باشی...

 

دلتنگ که باشی بدون ابر هم غرق باران می شوی
تمام قطرات را به خود می گیری و نا خودآگاه تــَر می شوی
دلتنگ که باشی با خودت آشنا و با همه بیگانه ای
چیز عجیبی نیست این تنهایی لاکردار
همین که کسی تو را نفهمد تنهایی
و در این تنهایی سلول به سلول
مـــن و تــــو
هنوز اندر خم یک کوچه ایم...
"تنهایی به قید قرعه "

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه سادات

گریــ ه نمیکنــم ... حتی اگه خیلی خیلی دلتنگش بشــم ... وقتی رفت و نامزدی رو بهم زد ، وقتی رفت و همه چی رو تموم کرد ...لایق اشک من نیست ....