شبیه سکوت !

 

بنام خداوند بخشنده ومهربان شبیه سکوت، مثل قطره ای که هنوز در حال افتادن است
مثل آخرین انعکاس خورشید توی آب
شاید هم کمی باریکتر از دل تو شده ام !
امشب خوابم را ببین
دیدنم در خواب 
کمی احساس در پستو پنهان شدنم را
در آب نگاه تو حل می کند
کم رنگ تر می شود
می شود مثل خودم
شاید به احساسم شبیه تر شوم 

/ 0 نظر / 13 بازدید