یادها

حالم خوب است..
هیج ردی از آسمان روی خاک ندیده ام
هوای پریدن هم ندارم
فقط گاهی
خودم از خودم خسته می شود
… دلم از دلم می گیرد.
گاهی برای همیشه خوب بودن
باید یادی به یادت نیاید.
آری همه آتش ها
از گور همین یادها بلند می شود
همین آرزوهای نیامده
همین ها
که نداشتن را یادت می آورد.
اصلاً می دانی؟
این روزها
حال ما پرسیدن ندارد.
حال ما باید
جواب پس دهد.

 


/ 0 نظر / 13 بازدید