اینجا آسمان است !

 

بنام خدا

یک روز می آید
که دنیا با ضربان قلب ما ساعتش را تنظیم می کند!
همین امروز سرت را بالا بگیر
این جا آسمان است
و تا نبض تو می زند
هیچ پرنده ای فرودش اضطراری نیست ..

 

/ 0 نظر / 12 بازدید